Грађани

Уплате за стални боравак - настањење

Накнада за одобрење сталног настањења

 

Уплатилац: Име, презиме, адреса и место
Сврха: Одобрење сталног настањења
Прималац: Републичка административна такса
Износ: Републичка административна такса по тарифном бр.37 (види табелу)
Жиро рачун: 840-742221843-57
Позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

Накнада за таксу на поднесак

 

Уплатилац: Име, презиме, адреса и место
Сврха: Такса на поднесак
Прималац: Републичка административна такса
Износ: види табелу
Жиро рачун: 840-742221843-57
Позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

Накнада за налепницу за стално настањење

 

Уплатилац: Име, презиме, адреса и место
Сврха: Налепница за стални боравак - настањење
Прималац: Републичка административна такса
Износ: Републичка административна такса по тарифном бр.37 (види табелу)
Жиро рачун: 840-742221843-57
Позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)