Актуелно

Р.бр Назив документа Word PDF
1. Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2017. годину (квартални извештај):
2. 2017: II квартал, образац - Подаци о уговорима
3. 2017: II квартал, образац A1 - Измене уговора
4. 2017: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
5. 2017: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
6. 2017: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
7. 2017: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
8. 2017: II квартал - Непланиране набавке
9. 2017: I квартал - Oбразац A
10. 2017: I квартал - Oбразац A1
11. 2017: I квартал - Oбразац A2
12. 2017: I Квартал - Образац Б
13. 2017: I Квартал - Образац В1 и В2
14. 2017: I Квартал - Образац Г
15. 2017 - I квартал – Непланиране набавке - Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности
16. План јавних набавки за 2017. годину
17. Прва измена плана јавних набавки за 2017. годину
18. Прва измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017. годину
19. Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину, на које се закон не примењује
20. Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину
Прва<12345...>Последња