Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2017. годину (квартални извештај):
2. 2017: I квартал - Oбразац A
3. 2017: I квартал - Oбразац A1
4. 2017: I квартал - Oбразац A2
5. 2017: I Квартал - Образац Б
6. 2017: I Квартал - Образац В1 и В2
7. 2017: I Квартал - Образац Г
8. 2017 - I квартал – Непланиране набавке - Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности
9. План јавних набавки за 2017. годину
10. Прва измена плана јавних набавки за 2017. годину
11. Прва измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017. годину
12. План јавних набавки за 2016. годину
13. Друга измена плана јавних набавки за 2016. годину
14. Прва измена плана јавних набавки за 2016. годину
15. План јавних набавки за 2016. годину - Сектор за ванредне ситуације
16. План јавних набавки за 2015. годину
17. План јавних набавки на које се закон не примењује за 2015. годину
18. План јавних набавки Министарства унутрашњих послова - буџетског фонда за ванредне ситуације за 2015. годину
19. План јавних набавки на које се закон не примењује - буџетски фонд за ванредне ситуације за 2015. годину
20. План јавних набавки за 2014. годину
Прва<12345...>Последња