Грађани

Р.бр Назив документа Word PDF
1. План јавних набавки за 2018. годину
2. Образац В за евидентирање података о поступцима јавних набавки; Година: 2017; Квартал: 4
3. Образац A за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности); Година: 2017; Квартал: 4
4. Образац А1 за евидентирање података о изменама закључених уговора; Година: 2017; Квартал: 4
5. Образац А2 за евидентирање података о извршењу закључених уговора; Година: 2017; Квартал: 4
6. Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности; Година: 2017; Квартал: 4
7. Образац Г за евидентирање података о набавкама на које се закон не примењује; Година: 2017; Квартал: 4
8. Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности - НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ: Година: 2017; Квартал: 4
9. Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2017. годину (квартални извештај):
10. 2017: II квартал, образац - Подаци о уговорима
11. 2017: II квартал, образац A1 - Измене уговора
12. 2017: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
13. 2017: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
14. 2017: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
15. 2017: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
16. 2017: II квартал - Непланиране набавке
17. 2017: I квартал - Oбразац A
18. 2017: I квартал - Oбразац A1
19. 2017: I квартал - Oбразац A2
20. 2017: I Квартал - Образац Б
Прва<12345...>Последња