Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. План јавних набавки за 2017. годину
2. План јавних набавки за 2016. годину
3. Друга измена плана јавних набавки за 2016. годину
4. Прва измена плана јавних набавки за 2016. годину
5. План јавних набавки за 2016. годину - Сектор за ванредне ситуације
6. План јавних набавки за 2015. годину
7. План јавних набавки на које се закон не примењује за 2015. годину
8. План јавних набавки Министарства унутрашњих послова - буџетског фонда за ванредне ситуације за 2015. годину
9. План јавних набавки на које се закон не примењује - буџетски фонд за ванредне ситуације за 2015. годину
10. План јавних набавки за 2014. годину
11. Техничка измена плана јавних набавки за 2014. годину
12. Прва измена плана јавних набавки за 2014. годину
13. План јавних набавки за 2013. годину
14. План јавних набавки за 2012. годину
15. Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2016. годину (квартални извештај):
16. 2016: II Квартал - Образац A
17. 2016: II Квартал - Образац A1
18. 2016: II Квартал - Образац A2
19. 2016: II Квартал - Образац B
20. 2016: II Квартал - Образац G