Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. 2018: III квартал, образац - подаци о уговорима
2. 2018: III квартал - непланиране набавке
3. 2018: III квартал, образац А1 - измене уговора
4. 2018: III квартал, образац А2 - извршење уговора
5. 2018: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
6. 2018: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
7. 2018: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
8. Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину
9. 2018: II квартал, образац - Подаци о уговорима
10. 2018: II квартал, образац A1 - Измене уговора
11. 2018: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
12. 2018: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
13. 2018: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
14. 2018: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
15. 2018: I квартал, образац - Подаци о уговорима
16. 2018: I квартал, образац A1 - Измене уговора
17. 2018: I квартал, образац A2 - Извршење уговора
18. 2018: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
19. 2018: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
20. 2018: I квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
Прва<12345...>Последња