Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. План јавних набавки за 2019. годину
2. 2018: III квартал, образац - подаци о уговорима
3. 2018: III квартал - непланиране набавке
4. 2018: III квартал, образац А1 - измене уговора
5. 2018: III квартал, образац А2 - извршење уговора
6. 2018: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
7. 2018: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
8. 2018: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
9. Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину
10. 2018: II квартал, образац - Подаци о уговорима
11. 2018: II квартал, образац A1 - Измене уговора
12. 2018: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
13. 2018: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
14. 2018: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
15. 2018: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
16. 2018: I квартал, образац - Подаци о уговорима
17. 2018: I квартал, образац A1 - Измене уговора
18. 2018: I квартал, образац A2 - Извршење уговора
19. 2018: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
20. 2018: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
Прва<12345...>Последња