Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
81. 2018: IV квартал, образац А1 - измене уговора
82. 2018: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
83. 2018: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
84. 2018: IV квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
85. 2018: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
86. Прва измена плана јавних набавки МУП-а за 2019. годину
87. План јавних набавки за 2019. годину
88. 2018: III квартал, образац - подаци о уговорима
89. 2018: III квартал - непланиране набавке
90. 2018: III квартал, образац А1 - измене уговора
91. 2018: III квартал, образац А2 - извршење уговора
92. 2018: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
93. 2018: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
94. 2018: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
95. Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину
96. 2018: II квартал, образац - Подаци о уговорима
97. 2018: II квартал, образац A1 - Измене уговора
98. 2018: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
99. 2018: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
100. 2018: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци