Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
61. 2019: III квартал, образац A - подаци о уговорима
62. 2019: III квартал, образац А1 - измене уговора
63. 2019: III квартал, образац А2 - извршење уговора
64. 2019: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
65. 2019: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
66. 2019: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
67. Друга измена плана јавних набавки Министарства унутрашњих послова за 2019. годину
68. 2019: II квартал, образац A - подаци о уговорима
69. 2019: II квартал, образац А1 - измене уговора
70. 2019: II квартал, образац А2 - извршење уговора
71. 2019: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
72. 2019: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
73. 2019: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
74. 2019: I квартал, образац - подаци о уговорима
75. 2019: I квартал, образац А1 - измене уговора
76. 2019: I квартал, образац А2 - извршење уговора
77. 2019: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
78. 2019: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
79. 2019: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
80. 2018: IV квартал, образац - подаци о уговорима