Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
61. 2017: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
62. 2017: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
63. 2017: II квартал - Непланиране набавке
64. Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину, на које се закон не примењује
65. Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину
66. Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2017. годину (квартални извештај):
67. 2017: I квартал - Oбразац A
68. 2017: I квартал - Oбразац A1
69. 2017: I квартал - Oбразац A2
70. 2017: I Квартал - Образац Б
71. 2017: I Квартал - Образац В1 и В2
72. 2017: I Квартал - Образац Г
73. 2017 - I квартал – Непланиране набавке - Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности
74. Прва измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017. годину
75. Прва измена плана јавних набавки за 2017. годину
76. 2016: III Квартал - Образац А
77. 2016: III Квартал - Образац А1
78. 2016: III Квартал - Образац А2
79. 2016: III Квартал - Образац Б
80. 2016: III Квартал - Образац В1 и В2