Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
61. 2017: I квартал - Oбразац A
62. 2017: I квартал - Oбразац A1
63. 2017: I квартал - Oбразац A2
64. 2017: I Квартал - Образац Б
65. 2017: I Квартал - Образац В1 и В2
66. 2017: I Квартал - Образац Г
67. 2017 - I квартал – Непланиране набавке - Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности
68. Прва измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017. годину
69. Прва измена плана јавних набавки за 2017. годину
70. 2016: III Квартал - Образац А
71. 2016: III Квартал - Образац А1
72. 2016: III Квартал - Образац А2
73. 2016: III Квартал - Образац Б
74. 2016: III Квартал - Образац В1 и В2
75. 2016: III Квартал - Образац Г
76. План јавних набавки за 2017. годину
77. 2015: СВС - I квартал - Oбразац A
78. 2015: СВС - I квартал - Oбразац A1
79. 2015: СВС - I квартал - Oбразац A2
80. 2015: СВС - I квартал - Oбразац B