Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
41. 2020: II квартал, образац A - подаци о уговорима
42. 2020: II квартал, образац А1 - измене уговора
43. 2020: II квартал, образац А2 - извршење уговора
44. 2020: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
45. 2020: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
46. 2020: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
47. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2020. ГОДИНУ
48. 2020: I квартал, образац A - подаци о уговорима
49. 2020: I квартал, образац А1 - измене уговора
50. 2020: I квартал, образац А2 - извршење уговора
51. 2020: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
52. 2020: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
53. 2020: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
54. 2019: IV квартал, образац A - подаци о уговорима
55. 2019: IV квартал, образац А1 - измене уговора
56. 2019: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
57. 2019: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
58. 2019: IV квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
59. 2019: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
60. 2019: IV квартал - непланиране набавке