Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
21. 2021: I квартал - непланиране набавке
22. 2020: IV квартал - измена, образац A - подаци о уговорима
23. 2020: IV квартал - измена, образац А1 - измене уговора
24. 2020: IV квартал - измена, образац А2 - извршење уговора
25. 2020: IV квартал - измена, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
26. 2020: IV квартал - измена, образац Г- набавке на које се Закон не примењује
27. 2020: IV квартал - измена, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени /обустављени поступци
28. 2020: IV kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
29. 2020: IV квартал, образац А1 - измене уговора
30. 2020: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
31. 2020: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
32. 2020: IV квартал, образац Г- набавке на које се Закон не примењује
33. 2020: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени /обустављени поступци
34. Прва измена плана јавних набавки за 2020.
35. 2020: III квартал, образац A - подаци о уговорима
36. 2020: III квартал, образац А1 - измене уговора
37. 2020: III квартал, образац А2 - извршење уговора
38. 2020: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
39. 2020: III квартал, образац Г- набавке на које се Закон не примењује
40. 2020: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени /обустављени поступци