Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
21. 2018: IV квартал, образац А1 - измене уговора
22. 2018: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
23. 2018: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
24. 2018: IV квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
25. 2018: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
26. Прва измена плана јавних набавки МУП-а за 2019. годину
27. План јавних набавки за 2019. годину
28. 2018: III квартал, образац - подаци о уговорима
29. 2018: III квартал - непланиране набавке
30. 2018: III квартал, образац А1 - измене уговора
31. 2018: III квартал, образац А2 - извршење уговора
32. 2018: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
33. 2018: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
34. 2018: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
35. Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину
36. 2018: II квартал, образац - Подаци о уговорима
37. 2018: II квартал, образац A1 - Измене уговора
38. 2018: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
39. 2018: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
40. 2018: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци