Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
121. 2016: II Квартал - Образац A
122. 2016: II Квартал - Образац A1
123. 2016: II Квартал - Образац A2
124. 2016: II Квартал - Образац B
125. 2016: II Квартал - Образац G
126. 2016: II Квартал - Образац V
127. 2016: I квартал - Oбразац A
128. 2016: I квартал - Oбразац A1
129. 2016: I квартал - Oбразац A2
130. 2016: I квартал - Oбразац B
131. 2016: I квартал - Oбразац G
132. 2016: I квартал - Oбразац V
133. Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2016. годину (квартални извештај):
134. 2015: I квартал - Oбразац A
135. 2015: I квартал - Oбразац A1
136. 2015: I квартал - Oбразац A2
137. 2015: I квартал - Oбразац B
138. 2015: I квартал - Oбразац G
139. 2015: I квартал - Oбразац V
140. 2015: II квартал - Oбразац A