Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
101. План јавних набавки на које се закон не примењује за 2015. годину
102. План јавних набавки на које се закон не примењује - буџетски фонд за ванредне ситуације за 2015. годину
103. План јавних набавки Министарства унутрашњих послова - буџетског фонда за ванредне ситуације за 2015. годину
104. План јавних набавки за 2016. годину - Сектор за ванредне ситуације
105. 2016 - I квартал – Непланиране набавке - Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности
106. 2015: III квартал - Oбразац B
107. 2015: СВС - IV квартал - Oбразац A
108. 2015: СВС - IV квартал - Oбразац A1
109. 2015: СВС - IV квартал - Oбразац A2
110. 2015: СВС - IV квартал - Oбразац B
111. 2015: СВС - IV квартал - Oбразац G
112. 2015: СВС - IV квартал - Oбразац V
113. 2015 - СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (квартали):
114. 2016: СВС - I квартал - Oбразац A
115. 2016: СВС - I квартал - Oбразац A1
116. 2016: СВС - I квартал - Oбразац A2
117. 2016: СВС - I квартал - Oбразац B
118. 2016: СВС - I квартал - Oбразац G
119. 2016: СВС - I квартал - Oбразац V
120. 2016 - СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - Образац за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (квартали):