Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
81. Прва измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017. годину
82. Прва измена плана јавних набавки за 2017. годину
83. 2016: III Квартал - Образац А
84. 2016: III Квартал - Образац А1
85. 2016: III Квартал - Образац А2
86. 2016: III Квартал - Образац Б
87. 2016: III Квартал - Образац В1 и В2
88. 2016: III Квартал - Образац Г
89. План јавних набавки за 2017. годину
90. 2015: СВС - I квартал - Oбразац A
91. 2015: СВС - I квартал - Oбразац A1
92. 2015: СВС - I квартал - Oбразац A2
93. 2015: СВС - I квартал - Oбразац B
94. 2015: СВС - I квартал - Oбразац G
95. 2015: СВС - I квартал - Oбразац V
96. 2015: СВС - II квартал - Oбразац A
97. 2015: СВС - II квартал - Oбразац A1
98. 2015: СВС - II квартал - Oбразац A2
99. 2015: SVS - II kvartal - Obrazac B
100. 2015: СВС - II квартал - Oбразац G