Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
41. 2018: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
42. 2018: I квартал, образац - Подаци о уговорима
43. 2018: I квартал, образац A1 - Измене уговора
44. 2018: I квартал, образац A2 - Извршење уговора
45. 2018: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
46. 2018: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
47. 2018: I квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
48. 2018: I квартал - Непланиране набавке
49. План јавних набавки за 2018. годину
50. Образац В за евидентирање података о поступцима јавних набавки; Година: 2017; Квартал: 4
51. Образац A за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности); Година: 2017; Квартал: 4
52. Образац А1 за евидентирање података о изменама закључених уговора; Година: 2017; Квартал: 4
53. Образац А2 за евидентирање података о извршењу закључених уговора; Година: 2017; Квартал: 4
54. Образац Б за евидентирање података о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности; Година: 2017; Квартал: 4
55. Образац Г за евидентирање података о набавкама на које се закон не примењује; Година: 2017; Квартал: 4
56. Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности - НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ: Година: 2017; Квартал: 4
57. 2017: II квартал, образац - Подаци о уговорима
58. 2017: II квартал, образац A1 - Измене уговора
59. 2017: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
60. 2017: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности