Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
21. План јавних набавки за 2019. годину
22. 2018: III квартал, образац - подаци о уговорима
23. 2018: III квартал - непланиране набавке
24. 2018: III квартал, образац А1 - измене уговора
25. 2018: III квартал, образац А2 - извршење уговора
26. 2018: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
27. 2018: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
28. 2018: III квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
29. Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину
30. 2018: II квартал, образац - Подаци о уговорима
31. 2018: II квартал, образац A1 - Измене уговора
32. 2018: II квартал, образац A2 - Извршење уговора
33. 2018: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
34. 2018: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци
35. 2018: II квартал, образац Г - набавке на које се закон не примењује
36. 2018: I квартал, образац - Подаци о уговорима
37. 2018: I квартал, образац A1 - Измене уговора
38. 2018: I квартал, образац A2 - Извршење уговора
39. 2018: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
40. 2018: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени - обустављени поступци