Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање и текуће одржавање радних станица АБИС – арсенал произвођача „Papillon“, ЈН број 225/19
Позив
Документација