Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za otvoreni postupak sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije: "Usluga izrade i montaže zavesa", JN 20/19
Poziv
Dokumentacija
Pitanje i odgovor
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu