Финансије

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Биротехничка опрема ЈН 147/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору