Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Приколица за транспорт чамаца, ЈН-97/19
Позив
Документација
Oдлукa o oбустaви пoступкa
Обавештење о обустави поступка