Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова - Израда пројектне документације и инсталације централног грејања у ВСБ Мије Кобачевића, ЈН 214/18
Позив
Документација
Oдлукa o oбустaви
Обавештење о обустави поступкa