Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Заштитни сет за гашење шумских пожара ЈН 123/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору