Финансије

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности услуга: MCSA: Windows Server 2016, Cisco CCNA, Red Hat Certified System Administrator, VMWare vSphere 6.5 with ESXi and vCenter, PHP Web Development, Oracle Database Administration Workshop, обликоване по партијама, ЈН 63/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештењe о закљученoм уговору за партију 1
Обавештењe о закљученoм уговору за партију 3
Обавештењe о закљученoм уговору за партију 6
Обавештење о обустави за партију 2
Обавештење о обустави за партију 5
Oбавештења о закљученом уговору