Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара са закључењем оквирног споразума - Телефонска опрема, ЈН 178/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Oбaвeштeњe o зaкључeњу угoвoрa
Обавештење о закључењу уговора