Финансије

Позив за подношење понуда за поступак мале вредности јавне набавке услуга - Замена постојећег лифта новим у објекту СИВ 2, ЈН број 189/19
Позив
Документација
Одговори на питања
Одговор на питањe
Одлукa о обустави поступка
Oбавештење о обустави поступка