Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга : Израда улазне рампе на паркингу са видео надзором у објекту ,,Нарцис" на Златибору, ЈН број 122/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору