Финансије

Позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума - Набавка државних застава Републике Србије и МУП-а, ЈН 152/19
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање - појашњење
Одговор - појашњење