Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Пециво замрзнуто, сладолед и поврће замрзнуто, ЈН број 38/20
Позив
Документација