Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара - Металне касе, ЈН 76/19
Позив
Документација
Одговори на питања 1
Одговори на питања 2
Изменa конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Oдговор на питање
Одговори на питања
Одлукa о закључењу oквирног споразума