Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga: Angažovanje sudskih tumača za prevođenje inostranih kaznenih listova, JN broj 325/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora