Финансије

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга: Сервисирање ватрогасно спасилачких возила и одржавање опреме (надградња на возилима), ЈН 106/19
Позив
Документација
Изменa конкурсне документације
Одговор на питањe
Одлукa о закључењу оквирног споразума