Финансије

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга: Сервисирање ватрогасно спасилачких возила и одржавање опреме (надградња на возилима), ЈН 106/19
Позив
Документација
Изменa конкурсне документације
Одговор на питањe
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирнoм споразуму - Партија 1
Обавештење о закљученом оквирнoм споразуму - Партија 2
Обавештење о закљученом оквирнoм споразуму - Партија 3
Обавештење о закљученом оквирнoм споразуму - Партија 4
Обавештење о закљученом оквирнoм споразуму - Партија 5
Обавештење о закљученом оквирнoм споразуму - Партија 6
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - Partija 1
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - Partija 2
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - Partija 3
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - Partija 4
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - Partija 5
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - Partija 6