Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразум јавне набавке добара: Резервни делови за ТЕТРА терминале, ЈН-177/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом Уговору за 2019. годину
Обавештење о закљученом Уговору за 2020. годину