Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара са закључењем Оквирног споразума: Угаљ мрки, гранулација коцка 30-65мм, ЈН 34/20
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Изменa конкурсне документације
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa