Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma - Odmašćivanje instalacija za izvlačenje masnih para u restoranima, JN 52/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu