Финансије

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Прах за гашење пожара, ЈН број 59/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору