Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Измене постојеће пројектно техничке документације у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, ЈН 280/18
Позив
Документација
Oдговор на питање
Одлукa о закључењу Оквирног споразума
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму