Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga sa zaključenjem okvirnog sporazuma: "Održavanje sistema video nadzora na graničnim prelazima", JN 169/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje sa izmenom konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru