Финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума: "Одржавање система видео надзора на граничним прелазима", ЈН 169/19
Позив
Документација
Oдгoвoр нa питaњe сa измeнoм кoнкурснe дoкумeнтaциje
Oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa