Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума - Форензички софтвер „OXYGEN FORENSIC DETECTIVE“, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 80/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка