Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Хлеб, квасац, коре за питу и гибаницу, за потребе Министарства унутрашњих послова, шифра поступка: ЈН број 15/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума