Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Медицинска опрема за потребе Жандармерије, ЈН 224/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору