Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак са закључењем оквирног споразума - Средства за дезинфекцију објеката, возила и људи, за потебе Министарства унутрашњих послова,ЈН број 133/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Oбавештењем о обустави поступка