Финансије

Позив за поношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума, обликован по партијама са поновним отварањем конкуренције: Разни алати и опрема (за радионицу, одржавање објеката и опреме и друго), ЈН број 161/19
Позив
Документација
Одговори на питања
Питање - одговори
Oдговор - појашњење
Одлукa о закључењу оквирног споразума