Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара са закључењем Оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Материјал за одржавање машинских инсталација, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 71/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу Оквирног споразума