Финансије

Позив за подношење понуда у отвореним поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку радова: Набавка и монтажа контејнерских објеката, ЈН 251/19
Позив
Документација