Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Исправљач за напајање ТЕТРА базних станица, ЈН 172/19
Позив
Документација
Одговор на питање 1
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање 2