Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције, обликован у 28 партија: Резервни делови за возила, транспортнa средства, механизацију, радне машине, мотоцикле и друго, ЈН 211/19
Позив
Документација
INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS
Питања и одговори
Питања и одговори
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 1
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 2
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 3
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 4
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 5
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 6
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 7
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 8
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 9
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 10
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 11
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 12
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 13
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 14
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 15
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 16
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 17
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 18
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 19
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 20
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 21
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 22
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 23
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 24
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 25
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 26
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 27
Обавештење о закључењу оквирног споразума – партија 28