Финансије

Позив за поношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Тримери и косачице за потребе МУП-а, ЈН број 162/19
Позив
Документација
Одговори на питања
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму