Финансије

Позив за подношење понуда у oтвореном поступку јавне набавке услугa са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције, обликован у 28 партија: Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 185/19
Позив
Документација
Invitation for submission of bids in open procedure for public procurement of services, with the framework agreement, formed in 28th lots: Maintenance of vehicles, transportation vehicles, mechanisms, working machines, motorcycles and others, JN 185
Питања и одговори 1 - измене конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Одговори на питања 2
Одговори на питања 3
Одговори на питања 4
Одговори на питања 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Одговори на питања 8
Одговори на питања 9
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о продужењу рока-енглеска верзија
Одговори на питања 10
Одговори на питања 11
Одговори на питања 12
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
NOTICE OF EXTENSION OF DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS
Одговори на питања 13
Одлука о закључењу оквирног споразума