Финансије

Позив за подношење понуда у oтвореном поступку јавне набавке услугa са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције, обликован у 28 партија: Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 185/19
Позив
Документација
Invitation for submission of bids in open procedure for public procurement of services, with the framework agreement, formed in 28th lots: Maintenance of vehicles, transportation vehicles, mechanisms, working machines, motorcycles and others, JN 185
Питања и одговори - измене конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Одговори на питања
Одговори на питања