Финансије

Позив за подношење понуда у oтвореном поступку јавне набавке услугa са закључењем оквирног споразума, са поновним отварањем конкуренције, обликован у 28 партија: Одржавање возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и друго, ЈН 185/19
Позив
Документација
Invitation for submission of bids in open procedure for public procurement of services, with the framework agreement, formed in 28th lots: Maintenance of vehicles, transportation vehicles, mechanisms, working machines, motorcycles and others, JN 185
Питања и одговори 1 - измене конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Одговори на питања 2
Одговори на питања 3
Одговори на питања 4
Одговори на питања 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Одговори на питања 8
Одговори на питања 9
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о продужењу рока - енглеска верзија
Одговори на питања 10
Одговори на питања 11
Одговори на питања 12
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
NOTICE OF EXTENSION OF DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS
Одговори на питања 13
Одлука о закључењу оквирног споразума
Решење о исправци одлуке о закључењу оквирног споразума
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму за партију 27
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму за партију 28
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Бор
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Ваљево
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Врање
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Зајечар
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Зрењанин
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Јагодина
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Кикинда
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Крагујевац
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Краљево
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Крушевац
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Лесковац
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Ниш
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Нови Пазар
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Нови Сад
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Панчево
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Пирот
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Пожаревац
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Пријепоље
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Прокупље
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Смедерево
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Сомбор
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Сремска Митровица
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Суботица
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Ужице
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Чачак
Обавештењe о закљученом оквирном споразуму – Шабац