Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције: Плочасти материјал, ЈН број 134/19
Позив
Документација
Oдлукa о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму