Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга: Шлепање возила, ЈН 181/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави поступка