Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључњем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције - Дезинсекција и дератизација објеката Министарства, ЈН број 45/20
Позив
Документација
Питање и одговор
Одлука о закључењу оквирног споразума