Finansije

Poziv u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije za javnu nabavku radova: Sanacija i adaptacija dela kuhinje koji nije u upotrebi, JN 196/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje sa izmenom konkursne dokumentacije
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu